Klart for støping av ringmur

Vi var utover sist helg og så på grunnarbeidet som er utført på tomta vår. Det så bra ut. Det er tilnærmet klart for å plassere ut forskalingselement for støping av ringmur. Grunnrør var og på plass, likeså er vei opparbeidet opp til hytta.

 

Rør for avløp, vann er på plass. Rør for trekking av fiber også lagt.

IMG_1007

Strømkabel er lagt frem til hyttevegg og byggstrøm kommer på plass medio mars

IMG_1004

Flott vei er lagd opp til oppstillingsplass ved hytte

IMG_0983

IMG_0978

 

IMG_0977

IMG_0976

Her sees tomt med utsikt mot sør:

IMG_0971

IMG_0960

Reklame

Justering av situasjonsplan

Etter anbefaling fra entreprenør som gjør grunnarbeidet hos oss har vi gjort justeringer i situasjonsplan. Hytta blir noe vridd med klokka, slik at Nord-Østre hjørne blir lengre fra tomtegrense mot nord. Dette for å oppnå noe større parkeringsplass i bakkant av hytta.

Snakket med kommunen om dette i dag, og det ser ut til å være grei sak å få dette endret uten større saksbehandling. Det er hyggelig 🙂

Her er den modifiserte planen: Situasjonsplan