Elektriske installasjoner

Har mottatt tilbud på elektroinstallasjon fra lokal leverandør. Det legges selvsagt skjultanlegg på nytt bygg, og slik jeg forstår det er det mange føringer rundt antall punkter pr rom osv.

Ser at det er tegnet inn 3 doble stikkontakter pr soverom. Det må da være i overkant av behov ?

For den interesserte så legger jeg ut tegning slik tilbyder har tegnet inn alle installasjoner:  Installasjonstegning Elektrisk

Reklame

Justering av situasjonsplan

Etter anbefaling fra entreprenør som gjør grunnarbeidet hos oss har vi gjort justeringer i situasjonsplan. Hytta blir noe vridd med klokka, slik at Nord-Østre hjørne blir lengre fra tomtegrense mot nord. Dette for å oppnå noe større parkeringsplass i bakkant av hytta.

Snakket med kommunen om dette i dag, og det ser ut til å være grei sak å få dette endret uten større saksbehandling. Det er hyggelig 🙂

Her er den modifiserte planen: Situasjonsplan